Piano Media s.r.o. je pôvodom slovenská firma. Poskytuje vydavateľom know-how na spoplatenie internetového obsahu. Firma bola založená na jar 2011.

Piano vzniklo ako projekt online reklamnej spoločnosti Etarget a mediálnej konzultačnej firmy NextBig. V roku 2011 do firmy vstúpil Monogram Ventures a v roku 2012 fond, ktorý riadi 3TS Capital Partners.

Používateľ za jednu platbu získa prístup na spoplatnený obsah všetkých zapojených médií. Delenie platieb medzi médiá zohľadňuje aj čas, ktorý používateľ u nich strávil.

Piano bolo na Slovensku spustené 18. apríla 2011. Druhou krajinou bolo 16. januára 2012 Slovinsko a tretím štátom s národným systémom je od 3. septembra 2012 Poľsko.

Získajte prístup ku kľúčovému obsahu na slovenskom internete. získať prístup